CHARLOTTE STRØBECH FÜRST

Mentor / Daglig leder

Charlotte STØBECH FÜRST er medstifter af MENTORERNE.COM,
og fungerer som mentor, terapeut og daglig leder.

Læs mere

Jeg er uddannet Cand.merc og har i mange år arbejdet i det private erhvervsliv indenfor markedsanalyse, hvor jeg sideløbende har været beskæftiget bla. med ansættelse af medarbejdere. Jeg har sidenhen uddannet mig som psykoterapeut og coach og har i de sidste 10 år arbejdet inden for dette felt, heraf har jeg de sidste 7 år arbejdet med diverse målgrupper indenfor beskæftigelsesområdet. Jeg har således erfaring fra arbejdet med Jobklare borgere, tidligere match 1 i alle aldre fra nyledige til ledige på vej ud af dagpengesystemet. Jeg har de sidste 5 år hovedsageligt været beskæftiget med aktivitetsparate borgere lige fra kontanthjælpemodtagere med andre problemer end ledighed, unge med kriminel baggrund, borgere med banderelationer, SOS borgere til revalidender og sygedagpengemodtagere, der har skullet afklares og hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet via fx etablering af praktik eller privat løntilskud. De seneste år har jeg i højere og højere grad fungeret som mentor ift. en helhedsorienteret indsats.   

Som en del af mit arbejde indenfor beskæftigelsesområdet er kendskab til gældende lovgivning og samarbejde med Jobcentre i fokus.

SUSSE VALLØ BISGAARD

Mentor / Supervisor

Susse Vallø Bisgaard er medstifter af MENTORERNE.COM,
og fungerer som mentor, terapeut og supervisor.

Læs mere

Jeg er oprindeligt uddannet pædagog med psykiatrisk erfaring og er desuden uddannet inden for en række terapeutiske områder som fx psykoterapi, kropsterapi, chok traume og tankefeldt terapi mv. Jeg har haft privat praksis i mere end 30 år og har igennem årene beskæftiget mig med udsatte og sårbare mennesker både via individuelle terapeutiske forløb, men også i høj grad via forløb i kommunalt regi, hvor forskellige målgrupper fra misbrugere, kontanthjælpemodtagere, børn og familier, unge, mv. har deltaget. Jeg har stor erfaring med at “se”, have overblik over og organiserer indsatser, som mennesker kan have brug for – for at sikre videre udvikling.

Jeg har endvidere mange års erfaring med arbejdet med grupper, herunder også supervisions- og udviklingsgrupper for personalet i kommunale afdelinger og forvaltninger. 

Indblikket i og forståelse for både borgerens situation og sagsbehandlerens arbejdsopgave og krav til overholdelse af lovgivning gør, at jeg har stor fokus på betydningen af et ordentligt samarbejde mellem alle involverede parter.

Vores Ansatte

Socialfaglig eller terapeutisk grunduddannelse
Samtlige ansatte hos MENTORERNE.COM har enten en socialfaglig grunduddannelse eller en terapeutisk uddannelse. Samtlige har endvidere længerevarende erfaring med at arbejde med aktivitetsparate og/eller sygemeldte borgere.

Forskellige faglige specialområder
Der er i sammensætningen af ansatte lagt vægt på, at de repræsenterer forskellige faglige specialområder, herunder fx arbejdet med borgere med psykiske lidelser/udfordringer bla. angst, depression, skizofreni, ADHD, Bordeline mv, eller indgående kendskab til fysisk lidelser/udfordringer og udredning. Blandt MENTORERNE.COM’s ansatte er endvidere mentorer med erfaring med arbejdet med unge med ”ondt i selvværdet”, angst, depression til utilpassede unge med eventuelt misbrug og kriminalitet. Bredden i ansættelsen af medarbejder er for at sikre, at hver enkelt borger får så kvalificeret indsats som mulig.

Løbende fagligt oplæring og opkvalificering
Udover medarbejdernes forskellige grunduddannelser lægger mentorerne.com vægt på, at alle medarbejder gennemgår en grundig indledende, løbende oplæring samt opkvalificering læring, herunder deltager alle i diverse eksterne og interne kurser/uddannelser

Månedlig individuel og gruppebaseret supervision
MENTORERNE.COM’s medarbejdere modtager månedlig individuel- og gruppebaseret supervision for at sikre det faglige niveau.

 Socialfaglig eller terapeutisk grunduddannelse

 Forskellige faglige specialområder

 Løbende fagligt oplæring og opkvalificering

 Månedlig individuel og gruppebaseret supervision