MENTORERNE.COM  har som målsætning at yde en individuel og håndholdt indsats, som tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov. Vores udgangspunkt og erfaring er, at vi via støtte, motivation og en særlig indsats kan hjælpe den enkelte ift. mestring af både fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer.
Målsætningen er, at borgeren får støtte og hjælp til at få styring over eget liv, helbred mv. og at vedkommendes samlede livssituation stabiliseres i en grad, så borgeren på sigt kan indgå i en arbejdsmarkedsrettet indsats og på sigt komme i arbejde eller uddannelse og dermed blive selvforsørgende. Vores udgangspunkt er, at hel eller delvis selvforsørgelse på sigt bidrager positivt i forhold til en oplevelse af at have styring over eget liv!

Vores særlige indsats er baseret på

Faglig, pædagogisk og terapeutisk grundighed og ordentlighed

Bevidsthed om, hvad indsatsen skal føre til

Udgangspunkt i fokus-/indsatsområder områder defineret i samarbejde med sagsbehandler

Mentoropgaverne udføres af uddannede og kvalificerede medarbejdere

Fokus på relationsarbejde

Gode resultater med at få mennesker til at gennemgå en positiv forandringsproces

Vedholdende og kreative i forhold til motivationsarbejde og arbejdet med at få den enkelte til at tage ansvar for eget liv

Individuel matchning af mentor og borger, idet relationen mellem de to erfaringsmæssigt er udgangspunktet for positiv forandring og  udvikling

Stor kontaktflade til arbejdsmarkedet, samarbejde med virksomheder med stor social ansvarlighed til etablering af kortere og længerevarende opkvalificerende og/eller afprøvende praktikker, etablering af både private og offentlige løntilskud, samt overgang til ordinær ansættelse samt fastholdelse.

Målgrupper

Særligt udsatte aktivitetsparate
Kriminelle / Banderelaterede
Kontanthjælpsmodtagere
Sygemeldte
Revalidender

Forløbet

Fokusområder tilpasses
Minimum 3 måneder
Ét ugentligt møde
2 timers varighed
Skriftlig månedsrapport
Mulighed for terapeutisk indsats
Vagt telefon

Metode

Relationsarbejde
Den anerkendende tilgang
Motivation & empowerment
Hjælp til selvhjælp
“Ud af døren”